Druhy a výroba

Dřevěné pelety jsou ekologickým palivem s mnoha výhodami. Zde se dozvíte o různých druzích pelet, výrobě, velikosti, výhodách a kamnech na pelety.

Různé druhy pelet

Existují měkké a tvrdé pelety, např. smrkové nebo dubové. Každý druh má své vlastní vlastnosti a vhodnost pro různé účely topení.

Výroba dřevěných pelet

Výroba dřevěných pelet je inovativním procesem, který umožňuje využití odpadu dřeva jako udržitelného zdroje paliva. Pelety jsou kompaktní palivové tablety, které mají vysokou výhřevnost a nízké emise. Následující informace vám přiblíží klíčové kroky výroby dřevěných pelet.

 • Sběr surového materiálu
 • Výroba pelet začíná sběrem surového materiálu, kterým mohou být piliny, třísky, dřevní štěpky nebo další dřevní zbytky. Důležité je zvolit kvalitní a suchý materiál s minimálním obsahem vlhkosti.

 • Rozmělnění a sušení
 • Sběraný materiál je následně rozmělněn na menší částice a poté sušen na stanovenou vlhkost. Snížení vlhkosti je klíčové pro dosažení optimální kvality pelet a efektivní spalování.

 • Lisování
 • Sušený materiál je lisován za vysokého tlaku a teploty do malých válečků, které tvoří pelety. Při lisování se dřevní materiál stlačuje a lignin, přirozená látka v dřevě, slouží jako pojivo bez potřeby chemických přísad.

 • Chlazení a balení
 • Nově vytvořené pelety jsou chlazeny, aby dosáhly stabilní teploty a mohly být následně baleny do sáčků, pytlů nebo velkých nádob pro distribuci a prodej.

 • Kvalitní palivo
 • Výsledkem procesu výroby jsou kvalitní dřevěné pelety, které mají vysokou výhřevnost a nízký obsah vlhkosti. Tyto pelety mohou být použity v moderních peletových kamnech pro účinné a ekologické vytápění.

  Výroba dřevěných pelet je inovativním způsobem, jak efektivně využít dřevní zbytky a poskytnout ekologické a udržitelné palivo pro vytápění. Kromě snížení odpadu také přispívá k ochraně životního prostředí omezením emisí a závislosti na fosilních palivech.

  Výhody dřevěných pelet

  Ekologické, účinné a snadno skladovatelné. Vytápění peletami přispívá k omezení emisí a minimalizaci ekologického otisku.

  Kamna na pelety

  Moderní kamna nabízejí automatizovaný provoz a efektivní spalování pelet. Díky regulaci lze topení snadno přizpůsobit.

  Důležité informace

  1. Výhody – ekologické, účinné, snadno skladovatelné
  2. Velikost – standardní pelety jsou obvykle 6-8 mm v průměru
  3. Úspora nákladů na vytápění
  4. Podpora udržitelného vytápění
  5. Údržba kamna na pelety: pravidelná čištění a kontrola

  Dřevěné pelety jsou efektivní a udržitelnou alternativou pro vytápění. Vyberte vhodný druh, zjistěte o výrobě a výhodách, a pokud uvažujete o kamnech na pelety, nezapomeňte na údržbu a správné používání.